A A A

Opis granic obwodów łowieckich

Opis pochodzi z :

 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LI/1379/10  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 18 października  2010 r. 

link

 

 133) Opis granic obwodu łowieckiego nr 133 „Leśno” 

Z miejscowości Pruska Łąka drogą przez Szewę, Chełmonie, Chełmoniec do toru kolejowego, stąd torem do Gajewa, dalej szosą i drogą przez Skępsk do rzeki Drwęcy  w miejscowości Antoniewo, następnie rzeką Drwęcą do Elgiszewa, stąd szosą przez  Ciechocin do Małszyc i drogą przez Sęk, dalej w kierunku Józefowa po skraju lasu do rzeki Drwęcy i rzeką do mostu w Młyńcu. Z Młyńca drogą w kierunku Młyna Górnego, dalej przez staw, rowem do Strugi Rychnowskiej i tą strugą do drogi Brzezinko-Pruska Łąka i tą drogą  do wsi Pruska Łąka. 
 
148) Opis granic obwodu łowieckiego nr 148 „Ciechocin” 
 
Od mostu w Elgiszewie rzeką Drwęcą do miejscowości Strachowo stąd drogą Ciechocin-Paliwodzizna w kierunku Nowej Wsi i pierwszą drogą w lewo do Strachówka, pomiędzy zabudowaniami Rosłana i Dulczewskiego do szosy Paliwodzizna – Rudaw (przy figurze), dalej szosą do Rudawia i drogą przez Działyń, Przystań do Kijaszkowa, następnie szosą przez Mazowsze-Parcele do Świętosławia, dalej szosą do Zębowa (Zielona Góra) następnie z Zębowa szosą do Miliszew, dalej z Miliszew do Małszyc szosą, dalej przez  Ciechocin do mostu na Drwęcy w Elgiszewie.