A A A

  

ASF

Afrykański pomór świń (łac. Pestis africana suumang. African swine feverASF) – wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Cechą charakterystyczną jest bardzo silna wybroczynowość i bardzo wysoka śmiertelność.

Zapobieganie

Uważa się, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania jest stosowanie zasad bioasekuracji. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jednak, że w 2017 r. 74% badanych gospodarstw nie posiadało niezbędnych zabezpieczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby ASF u świń.

Duże znaczenie może mieć również redukcja pogłowia dzika euroazjatyckiego.

Autor:Michał Żurawicki