A A A

Zmiany w regulaminie polowań !!!

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Autor:Michał Żurawicki