Koło Łowieckie Daniel w Leśnie

Walne Zgromadzenie 2014

24.05.2014

W maju 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenia Koła. Na tym posiedzeniu zapadły ważne decyzje odnośnie przyszłości koła, kierunków rozwoju i stanu finansów.