Koło Łowieckie Daniel w Leśnie

Edukacja szkolna

25.05.2017, Lubicz Dolny

25 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym odbyło się uroczyste podsumowanie programu przyrodniczo – łowieckiego „Darz Bór” oraz wręczenie nagród dla finalistów Gminnego Konkursu Fotograficznego „Bliżej lasu – cztery pory roku w obiektywie”.

Program przyrodniczo – łowiecki „Darz Bór” realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym przy współpracy z naszym Kołem Łowieckim. Adresatami programu byli uczniowie i rodzice, a wśród jego głównych celów możemy wymienić:

  • kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec przyrody oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne,
  • wzrost świadomości ekologicznej,
  • poznanie kultury, tradycji i zwyczajów łowieckich
  • współuczestnictwo uczniów i rodziców w zakresie aktywnej ochrony zwierzyny.

 

W ramach programu „Darz Bór” co miesiąc podejmowane były różnego rodzaju działania. Uczniowie mieli okazję do wyjazdów do lasu, spotkań z myśliwymi i leśnikami, udziału w prelekcjach odbywających się z członkami naszego Koła Łowieckiego na terenie szkoły.

Do maja 2017 r. (przez prawie cały rok szkolny 2016/2017) trwał też, wynikający z programu, ogłoszony we wrześniu Gminny Konkurs Fotograficzny „Bliżej lasu – cztery pory roku w obiektywie”, który patronatem honorowym objęła Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz – Hanna Anzel. Uczniowie obserwowali przyrodę w zmieniających się porach roku i swoje obserwacje uwieczniali na zdjęciach. Laureatów wybierano w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I – III i IV – VI. Zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez nasze Koło Łowieckie oraz Gminę Lubicz. Imprezę uwieńczył słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości.

Koordynatorkami programu były: Mariola Czapla, Sylwia Knieć i Karolina Wojciechowska – nauczyciele SP nr 1 w Lubiczu Dolnym.

Dziękujemy za wspaniałą współpracę!