Koło Łowieckie Daniel w Leśnie

Nowy Zarząd Koła Łowieckiego Daniel W Leśnie

22.04.2023, Leśno

22 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Daniel w Leśnie, było to zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze.

Funkcjonujący przez wiele lat z sukcesami Zarząd w składzie:

Prezes – Kol. Jerzy Pieczewski

Łowczy – Kol. Zbigniew Zieliński

Sekretarz – Kol. Jerzy Hermanowski

Podłowczy – Kol. Ryszard Juszczak

Skarbnik – Kol. Piotr Borkowski

Zakończył kadencję.

Zgromadzeni w siedzibie Członkowie Koła podziękowali za pracę w Zarządzie ustępującym Członkom Zarządu gromkimi brawami, oraz wybrali nowy Zarząd w następującym składzie:

Prezes – Kol. Tomasz Hermanowski

Łowczy – Kol. Michał Żurawicki

Sekretarz – Kol. Przemysław Zubel

Podłowczy – Kol. Tomasz Warzała

Skarbnik – Kol. Piotr Borkowski


Darz Bór!