Koło Łowieckie Daniel w Leśnie

Gospodarka

Wynikiem należycie prowadzonej gospodarki łowieckiej są duże stany zwierzyny, a co za tym idzie – duże jej pozyskanie.

Na terenie obwodów żyje:

15 jeleni, 300 danieli, 250 saren, 150 dzików, 450 zajęcy, 250 bażantów, 100 kuropatw, 500 kaczek

W ostatnich latach średnio pozyskano:

135 danieli, 50 dzików, 70 saren, 40 zajęcy, 100 bażantów, 150 kaczek

Niezależnie od wolierowej hodowli bażanta koło prowadzi hodowlę dzikiego królika, a także bierze udział w realizacji programu ratowania kuropatw na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje gospodarka populacją daniela.

Dzięki zaangażowaniu i ogromnej pracy zarządu koła i wszystkich członków, ze stanu inwentaryzacyjnego 10 sztuk daniela (w latach 60-tych) poprzez umiejętną gospodarkę łowiecką doprowadzono do 250 sztuk obecnie, a pozyskanie do jednego z największych w kraju. W efekcie prawidłowej selekcji w ostatnich 10 latach myśliwi zdobyli: 9 złotych, 29 srebrnych i 28 brązowych medali za łopaty daniela. Jedne łopaty złotomedalowe zajmują obecnie trzecie miejsce w kraju.

Sprawy Koła

Historia naszego koła

Rodowód koła łowieckiego „Daniel” w Leśnie wiąże się ściśle z historią i tradycjami koła łowieckiego przy Zarządzie Okręgowym Lasów Państwowych w Toruniu. Na początku swego istnienia koło liczyło 18 członków, dzierżawiło jeden obwód leśny i figurowało w ewidencji pod numerem 7. W dniu 19 marca 1960 roku po wpisaniu do rejestru Polskiego Związku Łowieckiego w zarządzie wojewódzkim w Toruniu otrzymało nr 96 i przyjęło nazwę „Daniel”. W 1964 roku przydzielono kołu drugi obwód polny. W tym czasie koło liczyło 22 członków. Obecnie koło „Daniel” w Leśnie liczy 80 członków i dzierżawi dwa obwody leżące na terenie Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń o łącznej powierzchni 12217 ha.

>Wynikiem należycie prowadzonej gospodarki łowieckiej są duże stany zwierzyny a co za tym idzie duże jej pozyskanie. Na terenie obwodów żyje 15 jeleni, 300 danieli, 250 saren, 150 dzików oraz 450 zajęcy, 250 bażantów, 100 kuropatw i 500 kaczek.

W ostatnich latach średnio pozyskiwano: 135 danieli, 50 dzików, 70 saren, 40 zajęcy, 100 bażantów i 150 kaczek. Na szczególną uwagę zasługuje gospodarka populacją daniela. Dzięki zaangażowaniu, ogromnej pracy zarządu koła i wszystkich członków ze stanu inwentaryzacyjnego 10 szt. daniela w latach 60-tych poprzez umiejętną gospodarkę łowiecką doprowadzono do 300 szt. obecnie, a pozyskanie do jednego z najwyższych w kraju. W efekcie prawidłowej selekcji w ostatnich 10 latach myśliwi zdobyli, 9 złote, 29 srebrnych i 28 brązowych medali za łopaty daniela. Jedne łopaty złotomedalowe zajmują obecnie trzecie miejsce w kraju.

Za całokształt działalności koło w 1994 roku zostało wyróżnione Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. W 1998 roku z inicjatywy grupy członków koła zbudowano i poświęcono w Leśnictwie Leśno kapliczkę z figurką św. Huberta. W miejscu tym corocznie odprawiana jest msza hubertowska z okazji święta naszego patrona. Obecnie za działalność na niwie łowieckiej wyróżnionych jest w kole 4 kolegów Złomem 7 kolegów ZMZŁ, 8 kolegów SMZŁ i 17 kolegów BMZŁ. Koło posiada własną odznakę honorową „Za zasługi dla koła łowieckiego „Daniel” w Leśnie”, którą do tej pory zostało wyróżnionych 25 najbardziej zasłużonych kolegów.

W sezonie 2000/2001 koło rozpoczęło wolierową hodowlę królika, a od 2001 do 2006 roku obwód polny brał udział w realizacji programu aktywnego ratowania kuropatwy. Wielu członków koła zajmuje się hodowlą psów myśliwskich takich ras jak: seter irlandzki, wyżeł niemiecki, pointer oraz posokowiec bawarski.

Jubileusz 50-lecia Koła uczczono ufundowaniem sztandaru. Uroczystości rozpoczęły się 20 września 2003 roku w kościele Matki Boskiej Chełmonieckiej w Chełmoniu. Mszę koncelebrował ksiądz Kazimierz Górski, a poświęcenia sztandaru dokonał Koordynator Duszpasterstwa Myśliwych ksiądz prałat Wojciech Frątczak. Po mszy w domu pielgrzyma w Chełmoniu w obecności członków koła i ich rodzin odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru, którego dokonał Prezes ORŁ w Toruniu Maciej Januszewski. W trakcie uroczystości wręczono Kołu Łowieckiemu „Daniel” najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom” oraz najbardziej zasłużonym kolegom medale za zasługi łowieckie. Koło wykupiło i wyremontowało siedzibę w Leśnie.